Logo

Wysokie wyniki z egzaminów zewnętrznych 2012
Wpisany przez Administrator
wtorek, 26 czerwca 2012 22:29

    Graduate  ...cieszymy się bardzo, bo  znowu wyniki uzyskane przez uczniów naszej szkoły są wyższe, niż średnie wyniki gminy, powiatu, województwa i kraju!

      Nowa forma egzaminu dała gimnazjalistom lepszą okazję wykazania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, co pomoże im dokładniej poznać swoje mocne i słabe strony i lepiej wybrać dalszą ścieżkę kształcenia.


        Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, albo tylko na poziomie podstawowym.

         Egzamin gimnazjalny w nowej formule umożliwia bowiem określenie, w jakim stopniu uczeń opanował kluczowe dla dalszego rozwoju umiejętności złożone takie jak m.in. krytyczne myślenie, precyzyjne rozumowanie oraz analizowanie przebiegu zjawisk. Umiejętności te stanowią rdzeń kształcenia gimnazjalnego; dla każdego przedmiotu zostały one określone w aktualnie obowiązującej podstawie programowej w postaci tzw. wymagań ogólnych. Umiejętności te mierzy się za pomocą zadań zakotwiczonych w konkretnych zapisach podstawy programowej. Uzyskano w ten sposób pełną  spójność wymagań egzaminacyjnych z celami procesu kształcenia, a zarazem postawiono w centrum  uwagi najważniejsze cele tego procesu.

          Wyniki egzaminacyjne pierwszego rocznika absolwentów zreformowanego gimnazjum, czyli naszych klas trzecich,  pokazują, że  gimnazjaliści zupełnie dobrze sobie z zadaniami nowego typu poradzili.

 

Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

Języki obce

Język

polski

Historia

i WOS

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

J. angielski

poziom

podstawowy

J. angielski poziom rozszerzony

J. niemiecki

poziom

podstawowy

Maksymalna liczba punktów, które można było uzyskać w poszczególnych zakresach

32

33

30

26

40

40

40

 

Nasza szkoła

22,4

70%

22,8

69,1%

17,3

57,7%

15,7

60,4%

30,9

77.2%

24,5

61,25%

20,5

51,25%

 

Gmina

22,6

70,1%

21,2

64%

15,9

53%

14,3

55%

27,1

67,75%

19,5

48,75%

14,8

37%

Powiat

21,2

66,3%

19,9

60,3%

14

46,7%

13,3

51,2%

24,3

60,75%

16,8

42%

18,2

45,5%

Województwo

21,3

66,7%

20,1

60,9%

14

46,7%

13,1

50,4%

24,8

62%

17,6

44%

22,1

55,25%

Kraj

65%

61%

47%

50%

63%

46%

57%

 

Wyniki uczniów naszej szkoły  z języka polskiego są w staninie VII, z historii i WOS oraz matematyki w VII - wysokim, a z języka angielskiego i przedmiotów przyrodniczych w staninie VIII  -  na IX wyznaczonych przez CKE staninów.


Serdecznie gratulujemy naszym gimnazjalistom tak wysokich wyników!

 

W szkole najlepiej egzamin napisali:

Z języka polskiego:

Jagoda Chmiel                100%

Michał Wójcik                     97%

Z historii i wos-u

Jagoda Chmiel                100%

Olga Marciniec                  97%

Izabela Sobczuk               97%

Michał Wójcik                    97%

Grzegorz Mazurek            97%

Z matematyki:

Cyprian Mataczyński      100%

Jagoda Chmiel              100%

Jakub Pitura                   100%

Maciej Marucha                97%

Julia Hacia                        97%

Michał Madeja                  97%

Michał Wójcik                    97%

Patrycja Żaba                    97%

Z  nauk przyrodniczych

Cyprian Mataczyński       100%

Jagoda Chmiel                100%

Z języka angielskiego poziom podstawowy

Cyprian Mataczyński       100%

Jagoda Chmiel                100%

Paulina Czarnecka         100%

Natalia Czuba                  100%

Michał Madeja                  100%

Z języka angielskiego poziom rozszerzony

Cyprian Mataczyński       100%

Jagoda Chmiel                100%

Michał Madeja                  100%

 

 
© 2008 - 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa nr4 w Krasnymstawie
Wszelkie prawa zastrzeżone