Logo

dziennik
 
email-icon
 
bip logo
 
biblio
BIBLIOTEKA NA FB
 
 
SRzPU
 
czworeczka
 

Wydarzenia szkolne

Szkoła da się lubić
Wpisany przez Administrator
wtorek, 05 kwietnia 2016 08:37

      Debata 0621.03.2016r. odbyła się debata uczniowska przygotowana przez wychowawców klas gimnazjalnych i szkoły podstawowej. Celem debaty było umożliwienie wymiany poglądów i argumentów na wyznaczony temat, poznanie przez uczniów w praktyce zasad prowadzenia dyskusji w grupie i umożliwienie ustosunkowania się do tez i poglądów oponentów.

Temat, atrakcyjny dla uczniów, był ściśle związany  z realizowanymi w szkole zagadnieniami zawartymi w programie wychowawczym i profilaktycznym. Dwa zespoły uczniowskie miały za zadanie znalezienie argumentów przemawiających za tezą, że szkołę da się lubić oraz argumentów przeczących tej tezie. Obie grupy przygotowywały się do wystąpień podczas godzin wychowawczych, a podczas debaty wybrani liderzy grup przekazali zebranym wypracowane wcześniej argumenty. W debacie brała także udział grupa „neutralnych obserwatorów” – uczniów klas III gimnazjum, którzy po każdej części debaty mogli zadecydować, które argumenty są dla nich bardziej lub mniej przekonujące.

     Debatę poprzedziła ankieta on-line, w której uczniowie anonimowo wypowiadali się na tematy związane z 5 zagadnieniami. Bezpośrednio przed debatą z wynikami ankiety zapoznani zostali wszyscy uczestnicy. Tematyka dyskusji obejmowała obszary:

  1. szkoła jako placówka edukacyjna (sposób kształcenia, różnorodność i tematyka zajęć lekcyjnych, ilość zajęć w ciągu dnia i wynikające z tego obowiązki ucznia, a także efekty pracy edukacyjnej)
  2. szkoła jako miejsce wychowywania w duchu wartości społecznych, narodowych i patriotycznych (istotny aspekt wychowawczy szkoły, sposób przekazywania wartości społecznych, narodowych i patriotycznych, a także efektywność pracy wychowawczej)
  3. szkoła jako miejsce umożliwiające nawiązywanie relacji społecznych, znajomości, przyjaźni (szkoła jako miejsce, w którym uczeń ma możliwość nawiązywania różnych relacji społecznych i wpływ jaki mają one na rozwój młodego człowieka)
  4. szkoła jako miejsce rozwijające talenty i zainteresowania (szkoła jako „kuźnia talentów”, miejsce rozwijania zainteresowań uczniów,  dodatkowe zajęcia organizowane w szkole, ich atrakcyjność dla uczniów)
  5. szkoła jako miejsce umożliwiające rozrywkę i miłe spędzanie czasu (również wolnego) w gronie rówieśników (sposoby organizowania przez szkołę czasu wolnego dla młodzieży, potrzeby uczniów w tym zakresie, częstotliwość oraz zakres podejmowanych zadań)

     Oba zespoły do wystąpień przygotowały się rzetelnie i odpowiedzialnie. Dyskusja była bardzo merytoryczna, a obserwatorzy mieli możliwość zmiany swojego stanowiska oraz mogli je uzasadnić. Debata, która odbyła się w pierwszym dniu wiosny, stanowi ważne działanie wychowawcze; umożliwia wymianę informacji, poglądów na istotne aspekty życia szkolnego, wpływa na lepszą integrację środowiska uczniowskiego, umożliwia wyjaśnienie niejasności związanych z obowiązkami szkolnymi, pracą nauczycieli, organizacją procesu kształcenia i wychowania. Ta forma spotkania kształtuje szacunek do poglądów innych osób, uczy odpowiedzialności za własne działania, motywuje do większej samodzielności i zachęca do inicjatywy zespoły uczniowskie. Spostrzeżenia, tezy i argumenty przekazane przez uczniów stanowić będą podstawę do klasowych dyskusji nad wieloma interesującymi zagadnieniami z życia szkoły.

P.G.

Debata 01Debata 02Debata 03Debata 04Debata 05Debata 06Debata 07Debata 08Debata 09Debata 10Debata 11Debata 12Debata 13Debata 14Debata 15Debata 16Debata 17Debata 18Debata 19Debata 20Debata 21Debata 22Debata 23Debata 24Debata 25Debata 26Debata 27Debata 28Debata 29

 
© 2008 - 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa nr4 w Krasnymstawie
Wszelkie prawa zastrzeżone