Logo

dziennik
 
email-icon
 
bip logo
 
biblio
BIBLIOTEKA NA FB
 
 
SRzPU
 
czworeczka
 
Cyprian na olimpiadzie w Stalowej Woli
Wpisany przez Administrator
poniedziałek, 09 stycznia 2012 17:00
OMG_2-R-600Q96         W sobotę 7.01.2012 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Stalowej Woli już po raz siódmy odbyła się Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów. Był to drugi etap tych zawodów. We wrześniu 2011 w szkołach odbyły się zawody I stopnia, a w sobotę 7 stycznia w Stalowej Woli zawody II stopnia. Ostatnia natomiast część odbędzie się 17-18 marca br. w Warszawie.

Wydarzenie jakie miało miejsce w sobotę miało charakter zawodów okręgowych, w których udział wzięło 130 uczniów z woj. lubelskiego i podkarpackiego, wśród nich Cyprian Mataczyński, uczeń klasy III B naszej szkoły. Ucznia do konkursu przygotowała p. Teresa Laskowska.  Jest to jedyna w Polsce olimpiada przedmiotowa dla gimnazjalistów organizowana na szczeblu ogólnopolskim!

       W założeniu OMG jest adresowana do najzdolniejszych uczniów gimnazjum, szczególnie zainteresowanych matematyką. W regulaminie OMG wpisano: Celem zawodów Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów jest rozbudzanie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, wyszukanie uczniów zainteresowanych matematyką, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

          Pierwsza edycja OMG odbyła się w roku szkolnym 2005/2006. Przeprowadzona była społecznie, przy szczególnym udziale osób zaangażowanych w prace Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej i Nauczycielskiego Komitetu Doradczego Olimpiady Matematycznej. Powołany został wtedy Komitet Główny OMG, który wzorując się na organizacji Olimpiady Matematycznej ustalił, że OMG będzie odbywać się w formie trzystopniowych indywidualnych zawodów konkursowych:

  • Etap I (szkolny) to etap korespondencyjny. Polega na samodzielnym rozwiązywaniu siedmiu konkursowych zadań otwartych.
  • Etapy: II (wojewódzki) i III (ogólnopolski) to etapy bezpośrednie. Każdy z nich jest przeprowadzony jednego dnia i polega na pisemnym samodzielnym rozwiązywaniu pięciu zadań konkursowych. Czas na rozwiązywanie zadań wynosi  3 godziny.

        Proponując nowy rodzaj ogólnopolskiego konkursu matematycznego dla gimnazjalistów organizatorzy OMG mieli przekonanie, że dzięki udziałowi w tych zawodach uczniowie uzdolnieni matematycznie wykorzystają szczególnie efektywnie czas nauki w gimnazjum. Tym sposobem zyskają również solidne podstawy, aby (już jako uczniowie szkół ponad gimnazjalnych) podjąć się kolejnego wyzwania związanego z udziałem w zawodach Olimpiady Matematycznej (OM) – najstarszej polskiej olimpiady przedmiotowej i jednocześnie najbardziej prestiżowego polskiego konkursu matematycznego dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych.

           Ranga OM jest najbardziej widoczna, kiedy wymienimy następujące przywileje przysługujące jej wyróżniającym się uczestnikom:
  • każdy finalista Olimpiady Matematycznej otrzymuje maksymalną ocenę (100%) z egzaminu maturalnego z matematyki,
  • większość wyższych uczelni nadaje (na podstawie uchwał swoich senatów) finalistom OM szczególne uprawnienia w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów,
  • uczestnicy, którzy w finale OM uzyskali najlepsze wyniki reprezentują Polskę w prestiżowych konkursach międzynarodowych, między innymi: Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej oraz Zawodach Matematycznych Państw Bałtyckich.

          W uznaniu szczególnej roli Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów Ministerstwo Edukacji Narodowej wpisało OMG w roku szkolnym 2006/2007 do kalendarza olimpiad przedmiotowych dla szkół ponad gimnazjalnych, dzięki czemu Olimpiada uzyskała istotne wsparcie finansowe, a laureaci OMG – uprawnienia, które przysługują laureatom konkursów przedmiotowych przy wyborze szkoły ponad gimnazjalnej.

        W 2010 roku Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów została w drodze konkursu ogłoszonego przez MEN, jako jedna z czterech pilotażowych olimpiad przedmiotowych, włączona do projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym".  Od roku szkolnego 2011/2012 organizatorzy OMG postanowili uatrakcyjnić zawody konkursowe. VII edycja OMG została przeprowadzona w nowej, eksperymentalnej formule. Zawody stopnia pierwszego (odbywające się dotychczas wyłącznie w systemie korespondencyjnym) zostały dodatkowo rozbudowane o część testową. Dzięki tej zmianie Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów zyskała na popularności, dając możliwość wzięcia udziału w zawodach OMG każdemu gimnazjaliście, który pasjonuje się matematyką, z chęcią rozwiązuje ciekawe problemy matematyczne, stawia sobie za cel rozwijanie własnych uzdolnień matematycznych.

            Uczniowie podczas zawodów musieli się zmierzyć z kilkoma zadaniami. Oto  trzy wybrane  zadania, które mieli do rozwiązania.

1. Wyznacz wszystkie pary dodatnich liczb całkowitych a, b, których iloczyn ab jest podzielny przez 175, a suma a+b równa się 175.

2. Czy istnieje taki trójkąt o bokach długości a, b, c którego pole jest równe 1/4(ab + bc)? Odpowiedź uzasadnij.

3. Wyznacz wszystkie trójki (a, b, c) liczb nieujemnych i nie większych od 1, dla których spełniona jest równość a+b+c= ab+bc+ca.
OMG_1-R-600Q96OMG_3-R-600Q96
foto: portal www.stalowemiasto.pl
przygotowała T.L.
 
© 2008 - 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa nr4 w Krasnymstawie
Wszelkie prawa zastrzeżone